Tumblr Mouse Cursors
Believe in your dreams.

"I used to build dreams about you."

F. Scott Fitzgerald, Benediction  (via feellng)

(Source: feellng)

(Source: bulgarianprod)

"Ако писател се влюби в теб, ще се превърнеш в безсмъртна. Ще бъдеш неволното вдъхновение на цял хаос от разпиляно мастило."

Понякога сами разбиваме сърцата си с очаквания.

+ Load More Posts